komornik pszczyna

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W PSZCZYNIE

 

Radosław Wojtasik

43-200 Pszczyna, ul. Wojciecha Korfantego 17

komornik pszczyna

KANCELARIA CZYNNA :

poniedziałek od 09:00 do 17:00
wtorek-piątek od 09:00 do 13:00

przyjęcia stron w poniedziałki od 09:00 do 17:00

komornik pszczynatel./fax 32 210 04 33

Informacje

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie
Radosław Wojtasik
Kancelaria Komornicza nr V w Pszczynie
(poprzednio Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Ireneusz Pryłowski)43-200 Pszczyna, ul. Wojciecha Korfantego 17


Tel: (32) 210 04 33

Tel kom: 731 822 802


e-mail: pszczyna.wojtasik@komornik.pl


www.komornik-pszczyna.com.pl


rachunek bankowy:


ING Bank Śląski SA 14 1050 1214 1000 0090 9235 0728Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Radosław Wojtasik jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Ukończył aplikację komorniczą w Izbie Komorniczej w Katowicach. W latach 2016 do 2022 pełnił obowiązki asesora komorniczego w Rybniku, Bytomiu oraz Opolu. Bogate doświadczenie zawodowe stanowi gwarancje rzetelnego i prawidłowego prowadzenia spraw z uwzględnieniem skuteczności, szybkości i efektywności.


Komornik Sądowy jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Komornik Sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym. Przy wykonywaniu czynności komornik kieruje się dobrem wymiaru sprawiedliwości.


Kancelaria posiada dostęp do CEPIK - Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, EPU (e-sąd) - obsługi elektronicznych wniosków egzekucyjnych, EKW - Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych, OGNIVO - systemu służącego do poszukiwania rachunków bankowych oraz PUE ZUS - systemu umożliwiającego elektroniczne przesyłanie wniosków do ZUS - EKS.


PUE - komornik Radosław Wojtasik pszczyna         OGNIVO - komornik Radosław Wojtasik pszczyna         E-PUAP- komornik Radosław Wojtasik pszczyna

EPU - komornik Radosław Wojtasik pszczyna         CEIDG - komornik Radosław Wojtasik pszczyna         CEPIK - komornik Ireneusz Pryłowski pszczyna

właściwość terytorialna


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Radosław Wojtasik jest właściwy miejscowo do prowadzenia spraw z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Pszczynie obejmującego następujące miejscowości:powiat pszczyński:

Gmina Pszczyna
miasto Pszczyna
sołectwa: Brzeźce, Czarków, Ćwiklice, Jankowice, Łąka, Poręba, Piasek, Rudołtowice, Studzienice, Studzionka, Wisła Mała, Wisła Wielka

Gmina Miedźna
sołectwa: Miedźna, Wola, Góra, Grzawa, Frydek, Gilowice

Gmina Suszec
sołectwa: Suszec, Kobielice, Kryry, Mizerów, Radostowice, Rudziczka

Gmina Goczałkowice

powiat bielski:

Gmina Czechowice-Dziedzice
miasto Czechowice-Dziedzice
sołectwa: Bronów, Ligota, Zabrzeg

Gmina Bestwina
sołectwa: Bestwina, Bestwinka, Janowice, KaniówJednocześnie na podstawie art. 10 ust. 7 Ustawy o Komornikach Sądowych (Dz.U. z 2022 poz. 1168) Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Radosław Wojtasik jest uprawniony do prowadzenia spraw z obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach obejmującego właściwość miejscową Sądów Okręgowych w:
• Bielsku-Białej
• Częstochowie
• Gliwicach
• Katowicach
• Rybniku

licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Radosław Wojtasik zgodnie z treścią art. 955 § 1 kpc publikuje obwieszczenia o licytacjach nieruchomości na stronie tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Sądu Rejonowego w Pszczynie, tablicy ogłoszeń kancelarii, w lokalu gminy oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.Obwieszczenia o licytacjach Ruchomości zgodnie z art. 867 §11 kpc podlegają publikacji w budynku Sądu Rejonowego oraz na stronie Krajowej Rady Komorniczej.

spłać zadłużenieSpłata zadłużenia:Ustal aktualny stan zadłużenia – na podstawie pism otrzymanych od Komornika lub skontaktuj się z kancelarią.

Dokonaj przelewu całej kwoty – na poczcie lub przelewem z Twojego banku

Jeśli nie jesteś w stanie spłacić od razu całości zadłużenia, zaproponuj spłatę w ratach.

UWAGA: spłata zadłużenia w częściach nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego – wierzyciel może żądać dokonania dalszych czynności, w tym dokonania zajęć w miejscu zamieszkania dłużnika”

adres kancelarii

 

43-200 Pszczyna
ul. Wojciecha Korfantego 17

Tel: (32) 210 04 33

Tel kom: 731 822 802
rachunek bankowy:
ING Bank Śląski SA14 1050 1214 1000 0090 9235 0728

Godziny urzędowania:

poniedziałek od 09:00 do 17:00
wtorek - piątek od 09:00 do 13:00

Przyjęcia stron w poniedziałki od 09:00 do 17:00


Siedziba kancelarii mieści się w ścisłym centrum Pszczyny w budynku handlowo-usługowym „Bajadera” w odległości ok. 250 m od siedziby Sądu Rejonowego w Pszczynie
w bezpośrednim sąsiedztwie Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego oraz Szpitala.

 

Klauzula informacyjnaZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:


 • Administratorem danych osobowych jest:
  Komornik Sądowy Radosław Wojtasik.
 • Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonywania zadań ustawowych w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, zabezpieczającym oraz w związku z wykonywaniem innych ustawowych obowiązków w sprawach prowadzonych w Kancelarii.
 • Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego, przepisów o biurowości kancelarii komornika oraz w celu wykonania zadań określonych przepisach i obejmujących prowadzenie urządzeń ewidencyjnych kancelarii komornika oraz dokumentowanie przebiegu egzekucji. Dane są przetwarzane także w zakresie funkcjonowania Kancelarii Komorniczej.
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 37a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych do celów archiwalnych.
 • Dane osobowe mogą być udostępniane osobom, podmiotom i instytucjom wymienionym w przepisach ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, kodeksu postępowania cywilnego i w innych aktach prawnych regulujących czynności wykonywane przez komornika sądowego oraz podmiotom z którymi zawarte zostały lub zostaną zawarte umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych umów.
 • Przetwarzane dane osobowe pozyskiwane mogą być z następujących źródeł, w szczególności:
  - pozyskiwane w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą zgodnie z artykułem 761 Kodeksu Postępowania Cywilnego,
  - od wierzyciela, świadków itp. zgodnie z przepisami prawa.
 • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,, a w szczególnym przypadku prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Dane osobowe gromadzone są w Kancelarii Komorniczej w związku z wymogami ustawowymi i umownymi. Podanie w/w danych osobowych w celu ich przetwarzania przez Komornika jest obligatoryjne, a podstawą prawną ich przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego określonego w przepisach prawa. Skutkiem niepodania ww. danych jest brak możliwości wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa i realizacji uprawnień określonych tymi przepisami. Podanie innych niż w/w danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 • W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem.
  Sposoby kontaktu to: adres e-mail: pszczyna.wojtasik@komornik.pl