komornik pszczyna

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W PSZCZYNIE

Ireneusz Pryłowski

43-200 Pszczyna, Batorego 27

komornik pszczyna

KANCELARIA CZYNNA :

poniedziałek - piątek

8.30 - 16.00

komornik pszczynatel./fax 32 210 04 33

Informacje

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Ireneusz PryłowskiKancelaria Komornicza w Pszczynie :


43-200 Pszczyna, ul.Batorego 27


tel./fax 32 210 04 33


e-mail: pszczyna.prylowski@komornik.pl
www.komornik-pszczyna.com.pl


rachunek bankowy:


ING Bank Śląski SA Centrala 14 1050 1214 1000 0090 9235 0728Kancelaria posiada dostęp do CEPIK - Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, EPU (e-sąd) - obsługi elektronicznych wniosków egzekucyjnych, EKW - Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych, OGNIVO- systemu służącego do poszukiwania rachunków bankowych oraz PUE ZUS - systemu umożliwiającego elektroniczne przesyłanie wniosków do ZUS - EKS


CEPIK - komornik Ireneusz Pryłowski pszczyna            EPU - komornik Ireneusz Pryłowski pszczyna

OGNIVO - komornik Ireneusz Pryłowski pszczyna       PUE - - komornik Ireneusz Pryłowski pszczyna


Informujemy, że na dzień 01.07 br. Kancelaria może przyjmować wnioski z wyboru komornika (art. 8 ustawy o Komornikach).
Skuteczność egzekucji ustalona na poziomie 34,7

właściwość terytorialna


Właściwość miejscowa pokrywa się z właściwością Sądu Rejonowego w Pszczynie i obejmuje:Gmina Pszczyna
miasto Pszczyna
sołectwa: Brzeźce, Czarków, Ćwiklice, Jankowice, Łąka, Poręba, Piasek, Rudołtowice, Studzienice, Studzionka, Wisła Mała, Wisła Wielka

Gmina Miedźna
sołectwa: Miedźna, Wola, Góra, Grzawa, Frydek, Gilowice

Gmina Suszec
sołectwa: Suszec, Kobielice, Kryry, Mizerów, Radostowice, Rudziczka

Gmina Goczałkowice

Gmina Czechowice-Dziedzice
miasto Czechowice-Dziedzice
sołectwa: Bronów, Ligota, Zabrzeg

Gmina Bestwina
sołectwa: Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów
Ponadto komornik prowadzi postepowania egzekucyjne na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem konurbacji górnośląskiej i zachodniej Małopolski. Dokonując wyboru poza właściwością miejscową wierzyciel zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 8.6 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

licytacje komornicze

spłać zadłużenieSpłata zadłużenia:Ustal aktualny stan zadłużenia – na podstawie pism otrzymanych od Komornika lub skontaktuj się z kancelarią.

Dokonaj przelewu całej kwoty – na poczcie lub przelewem z Twojego banku

Jeśli nie jesteś w stanie spłacić od razu całości zadłużenia, zaproponuj spłatę w ratach.

UWAGA: spłata zadłużenia w częściach nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego – wierzyciel może żądać dokonania dalszych czynności, w tym dokonania zajęć w miejscu zamieszkania dłużnika”Przejdź do strony banku :mTransfer              MultiTransfer              Przelew24 BZWBK              Pekao24Przelew             
Płacę poprzez Przelew z BPH              Płacę z Inteligo              Płacę z Nordea              Płacę z iPKO             
Płać z ING              Crédit Agricole e-przelew              Przelew z Raiffeisen POLBANK              Płacę z Millennium             
Przelew z BGŻ              Płacę z Citi Handlowy              Przelew z Deutsche Bank             
Przelew z Getin Bankiem              Przelew z Idea Bank              Płacę z Eurobankiem              Płacę z Alior Bankiem             
Płacę z Alior Sync              Przelew z PBS              MeritumBank Przelew             

adres kancelarii

 

43-200 Pszczyna, ul.Batorego 27

tel./fax 32 210 04 33
rachunek bankowy:
ING Bank Śląski SA Centrala14 1050 1214 1000 0090 9235 0728

 

Klauzula informacyjnaZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:


 • Administratorem danych osobowych jest:
  Komornik Sądowy Ireneusz Pryłowski.
 • Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonywania zadań ustawowych w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, zabezpieczającym oraz w związku z wykonywaniem innych ustawowych obowiązków w sprawach prowadzonych w Kancelarii.
 • Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego, przepisów o biurowości kancelarii komornika oraz w celu wykonania zadań określonych przepisach i obejmujących prowadzenie urządzeń ewidencyjnych kancelarii komornika oraz dokumentowanie przebiegu egzekucji. Dane są przetwarzane także w zakresie funkcjonowania Kancelarii Komorniczej.
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 37a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych do celów archiwalnych.
 • Dane osobowe mogą być udostępniane osobom, podmiotom i instytucjom wymienionym w przepisach ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, kodeksu postępowania cywilnego i w innych aktach prawnych regulujących czynności wykonywane przez komornika sądowego oraz podmiotom z którymi zawarte zostały lub zostaną zawarte umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych umów.
 • Przetwarzane dane osobowe pozyskiwane mogą być z następujących źródeł, w szczególności:
  - pozyskiwane w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą zgodnie z artykułem 761 Kodeksu Postępowania Cywilnego,
  - od wierzyciela, świadków itp. zgodnie z przepisami prawa.
 • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,, a w szczególnym przypadku prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Dane osobowe gromadzone są w Kancelarii Komorniczej w związku z wymogami ustawowymi i umownymi. Podanie w/w danych osobowych w celu ich przetwarzania przez Komornika jest obligatoryjne, a podstawą prawną ich przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego określonego w przepisach prawa. Skutkiem niepodania ww. danych jest brak możliwości wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa i realizacji uprawnień określonych tymi przepisami. Podanie innych niż w/w danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 • W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem.
  Sposoby kontaktu to: adres e-mail: pszczyna.prylowski@komornik.pl